دوره فشرده‌ی هارمونی و تئوری جَز و پاپ

Posted on Leave a commentPosted in تازه‌ها

هارمونی جَز و پاپ از آن دسته جُستارها است که جای خالی آن در میان دوره‌های آموزشی ایران حس میشود. کمابیش همه دوره‌های هارمونی که در ایران برگزار می‌شوند، درباره هارمونی کلاسیک هستند که در جای خود بسیار سودرسان است ولی بسیار دیده می‌شود که یک آهنگساز با گرایش پاپ، راک، بلوز و جَز احساس نیاز […]